31 Mart Yönetim Kurulu Adaylık Toplantısı

31 Mart Yönetim Kurulu adaylık görüşmeleri toplantımızda Voleybol Araştırmaları Platform Kuruluş Mutabakatının kurucu dernek temsilcileri tarafından imza altına alınması konusunda temsilciler olarak karar alındı.

İlk toplantıda Yönetim Kurulumuz ve Danışma Kurulumuzun onaya sunulması, görev dağılımlarının yapılması ve görüşmeler neticesinde belirlenen yol haritamızla ilgili mutabakat sağladığımız sezonluk eylem planımızın 19 Mayıs haftasında yönetimin ve danışma kurulumuzun bilgi tasdikine sunulması konusunda mutabık kalındı.